اختلال يادگيري ويژه

📌 در خصوص اختلال يادگيري، همين قدر ميشه خلاصه كرد كه

يكي از كارهايي كه در حوزه تخصصي كاردرماني هست پيدا كردن ريشه ي مشكل يادگيري با ارزيابي هايي هست كه كاردرمانگر انجام ميده و بعد

استفاده از يادگيري چندحسي و يا در اصطلاح يادگيري از طريق بازي و با حركت است، همون چيزي كه با درگير كردن حس جنبشي، لمس، صدا، ديدن و … و نه صرفا و تنها با كاغذ و مداد بدست مياد يعني كودك مفاهيم رو بدين ترتيب درك و احساس كنه …

و باز مي رسيم به همون فعاليت يا بازي يا تكاليف هدفمند كه اساس و تعريف كاردرماني هم بر همين استوار است و همون چيزي كه كاردرماني رو متفاوت و ارزشمند كرده هم همينه !

 

🆔 @empoweringkidclinic

☎️ ۰۵۶-۳۲۳۱۴۰۰۰