اختلال پردازش حسی

براي كودكي كه جستجوگر حسي است :

با مراجعه به يك كاردرمانگر، در صورت ارزيابي كودكي با جستجوگري حسي

📍 بايد بدانيم

يك مكان دلخواه و أيمن مثل يك گوشه ي حسي ممكن است نقطه اي باشد كه چنين كودكي بتواند روي ترامپولين بپرد، أسباب بازي ها را پرتاب كند يا درگير بازي هاي خشن شود، پس اين امكان را در منزل يا مدرسه براي چنين كودكي فراهم كنيد…..