اهميت ارجاع به كاردرماني براي همه كودكان

با سلام
ضمن تشكر از خانواده هاي محترم

لازم به ذكر است كارشناسان کاردرمانگر ما در اين تارنما سعي دارند مسائل و مشكلات حال حاضر كودكان عادي كه ممكن است به لحاظ جسمي و حركتي يا شناختي و حسي با دشواري هايي مواجه باشند را در قالب مطالب آموزشي در اختيار شما قرار دهند.

اين تصور كه كاردرماني تنها به كودكان با نيازهاي ويژه خدمات ارائه مي دهد ناصواب بوده بنابراين با اشراف كامل به اين موضوع با مرور مطالب قبلي بهترين استفاده را از نوشته هاي ما برده و در صورت لزوم براي “مشاوره كاردرماني يا گفتاردرماني” با دفتر توانمندسازي كودك تماس حاصل فرماييد.

با احترام
مسئول كلينيك

@empoweringkidclinic