• بیرجند، میدان آزادی، خیابان آزادی، نبش تقاطع اول
  • 056-32314000