بادی ساک !

بادی ساک یک ابزار برپایه ی حسی است که در جلسات کاردرمانی به منظور تدارک محرک حس عمقی و حس لامسه از نوع عمقی تر مورداستفاده قرار می گیرد.

این نوع محرک ها فوایدی همانند سازمان دهی و آرام سازی برای مراجع دارد. جنس بادی ساک از لیکرا و مثل کیسه ای لباس کشی است که کل بدن کودک را می پوشاند و فقط یک جایی برای پوشیدن لباس وجود دارد. 

می توانید آن را مثل کیسه خوابی فرض کنید. 

بادی ساک قابل حمل و سبک و می توان آن را برای سرگرمی و بطور خلاقانه متناسب با هدف درمانی توسط کاردرمانگر در فعالیت های برنامه ریزی شده استفاده شود. 

به لحاظ تاریخچه ای بادی ساک برای کودکان با اختلال اتیسم که معمولا دارای مشکلات پردازش حسی هستند مورد استفاده قرار می گرفت. امروزه بسیاری از کودکان با چالش های عدم تنظیم حسی وجود دارند که بادی ساک برایشان سودمند است. این ابزار درحالیکه سطح هوشیاری را در جلسه درمانی بالا نگه می دارد اما به او آرامش می دهد.

استفاده از بادی ساک می تواند به بهبود مهارت آگاهی بدنی کودک کمک کند.

با پوشیدن بادی ساک فیدبک سیستم های حسی لامسه و حسی عمقی چه در حالت پویا و چه ثابت و در تکالیف و فعالیت های حرکتی سریعا به بدن کودک دریافت می شود و برای کودکانی که محیط به لحاظ محرک های دیداری برایشان آزار دهنده است، با به حداقل رساندن محرک دیداری برایشان مفید است. 

هنگامی که کودک بادی ساک به تن دارد مهارت های طرح ریزی حرکتی برایش چالشی خواهد بود و می تواند جزو اهداف درمانی قرارگیرد چرا که مراجع باید فکر کند چگونه با به تن داشتن این لباس بدنش را به حرکتی که کاردرمانگر از او می خواهد قرار دهد.

نوشته شده توسط:

معصومه مرجانی

✅ در تصویر استفاده از این ابزار در کاردرمانی توانمندسازی کودک بیرجند، قابل مشاهده است. 

🆔 @empoweringkidclinic

☎️ ۰۵۶-۳۲۳۱۴۰۰۰