توانايي بستن دكمه لباس

توانايي بستن دكمه جزء مهارت هاي پوشيدن لباس توسط خود كودك است و در كاردرماني اين مهارت پوشيدن لباس توسط خود يكي از مهم ترين ” كارهاي زندگي روزمره ” به حساب مي آيد بنابراين اين مهارت براي ما در كاردرماني داراي اهميت است.

اگر با ما از طريق مطالب آموزشي وبسايت كلينيك كاردرماني توانمندسازي كودك همراه بوده باشيد تا كنون متوجه شده ايد كه ما در كاردرماني براي كسب يا ارتقاء يك عملكرد در سني كه انتظار انجام آن عملكرد را از كودك داريم، در مرحله ي اول مهارت هاي پيش نياز آن مهارت را مورد ارزيابي و آناليز قرار مي دهيم ( مطالعه بيشتر از طريق لينك مقاله مهارت های پیش نوشتاری)

سپس با ارائه فعاليت هاي بازيگونه روي آن مهارت هاي زمينه اي كار مي كنيم و همواره هر فعاليتي را به چند مرحله ي ساده تبديل مي كنيم تا با كسب قدم به قدم از هر خرده مهارت به مهارت مورد نظر برسيم. يا اينكه فعاليت هايي درجه بندي شده براي كسب آن مهارت ارائه مي دهيم

 

بعنوان نمونه تمريني كه در مرحله اول براي آماده سازي مهارت بستن دكمه ارائه مي شود مي تواند اين باشد كه از كودك بخواهيم سكه يا دكمه اي را داخل سوراخ قلك قرار دهد و در مرحله بعد همان دكمه يا سكه را از برشي كه با كاتر بصورت باريك روي در سطل ماست ايجاد كرده ايم عبور دهد.

لازم به ذكر است ضمن بررسي مهارت هاي پيش نياز و كار روي تك تك آنها فراهم آوردن فيدبك حسي براي انگشتان نيز كمك كننده خواهد بود. همانطور كه احتمالا متوجه شده ايد مرحله ي دوم كه بالاتر ذكر شد به دليل تلاش كودك براي عبور دكمه از يك برش باريك، مقاومتي ايجاد مي كند كه اين مقاومت نه تنها فعاليت را سخت كرده بلكه همان فيدبك حسي لازم را براي درك انگشتان در كودك ايجاد خواهد كرد كه براي يادگيري مهارت بستن دكمه به آن نياز دارد.

 

نكته ديگر اينكه بستن دكمه هاي بزرگ روي لباسي كه به تن ندارد بر بستن دكمه روي لباس خودش مقدم است براي اين كار ما در كلينيك، استفاده از پتوي كاردرماني طراحي شده در كاردرماني توانمندسازي كودك بيرجند را به خانواده ها توصيه مي كنيم.

ضمن اينكه شايد هم در ارزيابي كاردرماني به مواردي مثل ضعف عضلات مياني بدن كودك پي برده باشيم يعني بعنوان يك راهكار علاوه بر تقويت اين عضلات، براي تسهيل انجام اين كار بهتر است كودك روي صندلي يا زمين بنشيند !

شايد مشكل از هماهنگي چشم و دست شايد هم از ادراك ديداري يا مهارت ديداري-حركتي باشد ! يا حتي الگوي گرفتن دكمه صحيح نباشد يا ضعف هماهنگي دوطرفه اين مهارت را با مشكل روبرو كرده باشد يا پردازش حسي، طرح ريزي حركتي و تحمل كاري براي انجام اين تكليف دچار اشكال باشد

 

📍 بله كاردرماني در بستن دكمه آن قدرها كه تصور مي شود آسان نيست و نبايد به راحتي آن را به نداشتن تمرين براي اين كار نسبت داد.

ما ضمن آگاه سازي در خصوص اين مهارت به حمايت شما خانواده محترم از توانبخشي كودك تان نياز داريم…

 

✅ نوشته شده توسط تيم كاردرماني توانمندسازي كودك بيرجند

@empoweringkidclinic