جویدن مواد غیرخوراکی !

جویدن با فعال شدن عصب تری ژمینال در ارتباط است و عضلات مربوط به عملکرد جویدن از طریق این زوج پنجم کرانیال عصب دهی می شوند. 

 همچنین شاخه هایی از این عصب در نواحی ساقه مغز معروف به تشکیلات مشبک ( رتیکولار فورمیشن ) وجود دارند که مسئول تنظیم سیکل خواب-بیداری، هوشیاری و توجه در فرد هستند.

جویدن مواد غذایی مثل هویج، یخ و امثال این ها که جزو خوردنی های در اصطلاح کرانچی هستند راه خوبی برای ارتقا هشیاری و توجه می باشند. 

همینطور با اهداف ذکر شده نوشیدن از نی یا جویدن آدامس جهت فعال کردن تشکیلات مشبک توصیه می شود.

ارتباطات دیگری از تشکیلات مشبک به نواحی مغزی بنام سیستم لیمبیک نیز وجود دارد که این نواحی مسئول تنظیم رفتار و هیجانات هستند.

بنابراین یکی از راهکارهای ما در کاردرمانی حسی-حرکتی همراه با درگیر کردن حس عمقی و آگاهی دهانی که ممکن است کودکان ازطریق نیاز به یک رژیم حسی جبران کننده در جستجوی آن باشند همچنین به منظور خود-تنظیمی در کودکان دارای سطوح کمبود توجه، مشکلات اضطرابی و هوشیاری به جای تلاش برای توقف رفتارهایی مثل جویدن یقه یا آستین لباس، جویدن سر مداد یا مکیدن انگشتان استفاده از همین مداخلات در کنار ارجاع برای رفتاردرمانی خواهد بود. 

‏🆔 @empoweringkidclinic

☎️  ۰۵۶-۳۲۳۱۴۰۰۰