حافظه فعال و توجه

❇️ سه راه قابل اعتماد براي بهبود حافظه فعال و توجه

آيا مي دانستيد كه اغلب تصور بر اين است كه حافظه ي فعال بهترين شاخص براي موفقيت تحصيلي است؟ هرچند بايد بدانيد كه اگر دانش آموز با هر چيزي دچار حواس پرتي شود، محتواي آموزشي را ازدست خواهد داد بنابراين به اين فرآيند حياتي يادگيري دست نخواهد يافت.

توجه و حافظه فعال با هم در ارتباط تنگاتنگ هستند:
كاركرد اجرايي يا چيزي كه نويسنده آن را ايستگاه بزرگ مركزي مغز مي شمارد، هر دوي اين ها را در خود دارد. در حقيقت براي پردازش و دستكاري اطلاعات در ذهن يك فرد به توجه هم نياز مي شود.

كه هم شامل اطلاعات شنيداري مثل دنبال كردن جهات كه از طريق شفاهي و كلامي به فرد گفته مي شود و هم اطلاعات ديداري مثل درك يك پازل پيچيده مي شود. محققين دانشگاه كاروليناي شمالي نيز ارتباط بين ظرفيت حافظه فعال و توجه را مورد بررسي قرارداده اند.

آنها دريافتند دانش آموزاني با ظرفيت حافظه فعال بالا، توجه پايدارتري نسبت به ديگران دارند.

اما هسته ي اصلي مهارت هاي شناختي كه حافظه فعال را شكل مي دهند و به توجه هم كمك مي كنند كدام اند؟

١- تصويرسازي ذهني كه مي توان اين مهارت را ارتقاء هم داد.

٢- گفتار خصوصي يا دروني كه نوع مثبت آن را هم مي توان در فرد پرورش داد.

بطور خلاصه بايد گفت بهترين راه براي ارتقاء توجه و حافظه فعال، رشد مهارت هاي فراشناختي و ذهني است. به بيان ديگر دانش آموزان لازم است كه نسبت به مهارت هاي شناختي خود و نقش مهم خود در فرآيندهاي يادگيري، آگاهي داشته باشند.

١- آنها مي توانند تمرين حافظه فعال و توجه را انجام دهند

  • فراهم كردن ابزار هايي با اهميت بالا و داراي ساختار مانند مديريت و ساماندهي زمان براي موفقيت خود
  • انجام فعاليت هايي براي يكپارچگي دونيمكره يا فعاليت هايي براي حافظه فعال
  • بازي هايي كه توجه و حافظه فعال را دربرمي گيرند

٢- به توسعه ظرفيت هاي خود براي تصويرسازي ذهني بپردازند

٣- روي گفتار خصوصي خود كنترل بدست آورند

 

📍 براي اطلاعات بيشتر مي توانيد به منبع ذيل و هم كارشناسان مركز مراجعه كنيد:

https://learningspecialistmaterials.blogspot.com/2018/05/3-reliable-ways-to-improve-attention.html

 

ترجمه :

كاردرمانگر فائزه يوسف زاده

✅ عضو تيم كاردرماني دفتر توانمندسازي كودك بيرجند