حس بویایی

گاهي ديده مي شود كه از انواع Essential oils در مراكز درماني افراد با اختلال پردازش حسي استفاده مي شود بدين منظور مي توان از انواع اسانس هاي روغني توصيه شده در اين منبع و حتما با مشورت با يك كاردرمانگر، استفاده كنيد ….

براي كودكان با حس بويايي تند 👇👇:

نارنگي
وانيل
اكاليپتوس
رز
بادام شيرين

* اسطوخودوس توصيه نمي شود، چرا كه در پژوهش ها نشان داده شده كه بخصوص براي پسران موجب عدم تعادل هورموني مي شود

👇👇 اين اسانس هاي روغني هم براي افراد با حس بويايي كند كه دائم به بو كردن تمايل دارند:

نعناع هندي
رزماري
اكاليپتوس

 

منبع :

https://www.sensorysmarts.com/AADMay11.pdf