دانش افزايي همكاران

يكي از اقدامات مهم هر كاردرمانگري تلاش براي با مطالعه و باسواد بودن و البته به روز بودن هست كه ما هم برنامه ريزي كرديم با شركت در بهترين دوره هاي آموزشي در سطح جهاني اطلاعات خودمون رو جامع تَر مي كنيم.

خلاصه اي از يكي از نكات مهم كارگاه ويدئويي رشد و تحول نرمال رو در اينجا براي مطالعه همراهان كلينيك به اشتراك قرار مي دهيم.

 

از نكات مهم كورس تحول و رشد نرمال تاكيد به لايه اي بودن مغز بود و گفته بود تحول مغز (باتم آپ) از پايين به بالا هست
يعني اول ساقه مغز يا همون Brain stem بعد مخچه و بعد كورتكس.

اما تاكيد داشت كه اگر اون سطوح پايين مثل همين كميته ي اجرايي رقص باله خوب كار نكنن اين نمايش رقص هم برنامه ي اجراش بهم مي خوره و اين ها بهم مرتبط هستند.

و مهم تَر از اين ارتباط بين سطوح بالاتر و پايين تَر مغزي، ارتباط عصبي بين دو نيمكره مغزي هست.

بنابراين درمانگران وقتي در مورد فانكشن هر منطقه ي مغزي اطلاع داشته باشند تمرين ها و فعاليت هاي مرتبط با همون ناحيه رو خواهند داد و مسلما همه ي اين يادگيري ها با تجارب حسي، طرح ريزي حركتي و رشد شناختي و همكاري تمام بخش هاي مغزي به مرور و روز به روز اتفاق مي افته…

علاوه بر اين، دانش مربوط به ارتباط سطوح پايين براي بهبود عملكرد سطوح بالاتر مغز اهميت جامع بودن و كل ديدن مغز رو متذكر ميشه و ارائه تكاليف حركتي مربوط به فعال كردن دو نيمكره مغزي و حتي قدام و خلف مغز با هم …

 

با احترام

مسئول كلينيك

@empoweringkidclinic