رشد نرمال

از نكات مهم كورس تحول و رشد نرمال تاكيد به لايه اي بودن مغز بود و گفته بود تحول مغز (باتم آپ) از پايين به بالا هست

يعني اول ساقه مغز يا همون Brain stem بعد مخچه و بعد كورتكس.

 

اما تاكيد داشت كه اگر اون سطوح پايين مثل همين كميته ي اجرايي رقص باله خوب كار نكنن اين نمايش رقص هم برنامه ي اجراش بهم مي خوره و اين ها بهم مرتبط هستند.

و مهم تَر از اين ارتباط بين سطوح بالاتر و پايين تَر مغزي، ارتباط عصبي بين دو نيمكره مغزي هست.

بنابراين درمانگران وقتي در مورد فانكشن هر منطقه ي مغزي اطلاع داشته باشند تمرين ها و فعاليت هاي مرتبط با همون ناحيه رو خواهند داد و مسلما همه ي اين يادگيري ها با تجارب حسي، طرح ريزي حركتي و رشد شناختي و همكاري تمام بخش هاي مغزي به مرور و روز به روز اتفاق مي افته…

علاوه بر اين، دانش مربوط به ارتباط سطوح پايين براي بهبود عملكرد سطوح بالاتر مغز اهميت جامع بودن و كل ديدن مغز رو متذكر ميشه و ارائه تكاليف حركتي مربوط به فعال كردن دو نيمكره مغزي و حتي ارتباط قدام و خلف مغز با هم …

@empoweringkidclinic