سندرم داون، دست و شناخت

‍ مهارت هاي حركتي ظريف( استفاده از عضلات كوچك در ناحيه دست و انگشتان) و مهارت هاي شناختي در مراحل تحول اوليه زندگي ارتباط تنگاتنگي باهم دارند چراكه بسياري از يادگيري هاي شناختي اوليه ازطريق دستكاري اشياء محيطي رشد و توسعه پيدا مي كنند.

 

وقتي تاخير در توانايي هاي حركتي ظريف موجب عدم دسترسي به اشياء و دستكاري آنها شود، اين مساله بر رشد درك كودك از دنياي اطرافش و درنتيجه يادگيري آن كودك تأثير خواهد داشت.

بعنوان مثال مفهوم بقاي شي اينطور تعريف مي شود، دانستن اين مطلب كه اشياء حتي هنگامي كه ديده نمي شوند يا قابل حس نيستند باز هم وجود دارند و اين درك از محيط يك مسئله اساسي است. اين مسئله كه كت شما حتي هنگامي كه در كمد بسته مي شود باز هم وجود دارد.

 

كودكان خردسال با سندرم داون، به راهنمايي هاي بيشتر، الگو گرفتن، سرنخ هاي كلامي و تشويق براي يادگيري مهارت هاي حركتي ظريف نياز دارند. پس تكاليف حركتي ظريفي كه به كودك براي يادگيري مفاهيم شناختي كمك مي كنند بهتراست به روش سيستماتيك و داراي اينگونه ساختارها آموزش داده شوند.

بنابراين فقط همين كه اسباب بازي ها و مواد آموزشي متناسب با سن رشدي كودكان با سندرم داون را دراختيارشان قرار دهيد كافي نيست…

 

#مهارتهاي_حركتي_ظريف
#مهارتهاي_شناختي
#كاردرماني_كودك

 

🆔 @empoweringkidclinic

☎️ ۰۵۶-۳۲۳۱۴۰۰۰