فعالیت آشپزی

آشپزی 

کودکان از سنین خیلی پایین از تماشا کردن و کمک کردن به بزرگسالان در حین تهیه و پخت غذا لذت می برند .غذا نیازی اولیه است و تشویق کودکان به پختن و تهیه ی غذا در خانه و بعدها در گروه های پیش دبستانی به پیش برد حس لذت از غذا که عنصر بسیار مهمی در زندگی است کمک می کند.کودکان در مورد بهداشت مواد غذایی،تعادل غذایی و نحوه ی انتخاب طعم و کیفیت سوپر مارکت و این که هر غذایی از کجا تهیه می شود اطلاعات کسب میکنند .امروزه خریدن غذاهای سایر کشورها نیز ممکن شده است و با استفاده از دستور العمل پخت غذای سایر کشورها بچه ها به روشی خوش آیندتر در مورد فرهنگ های مختلف کسب اطلاع میکنند.کودکان و والدین شان که اهل این کشور نیستند زمانی که بخش مهمی از فرهنگ شان شناسایی میشود احساس راحتی و ارزشمندی میکنند.

آشپزی طیف وسیعی از فعالیت ها را در کلاس ،از درست کردن یک ساندویچ تا تهیه ی یک غذای پیچیده در بر میگیرد .بر خلاف بیشتر تجربیات پیش دبستانی،آشپزی یک محصول نهایی دارد ،بنابراین والدین باید بیشتر مشارکت داشته وکودکان را هدایت کنند.بنابراین عملکرد مستقل کودکان در حد مقدور ،چه در مراحل تهیه ی غذا و چه در سهیم شدن در محصول نهایی اهمیت زیادی دارد و همچنین باید در مورد این که کدام غذا برای آشپزی گروهی مناسب است اندیشید .

 

تاثیر فعالیت آشپزی بر سطوح رشدی و یادگیری

جسمی : آشپزی از طریق ریختن ،غلطاندن،ورز دادن خمیر ،پاشیدن،همزدن،بلند کردن سینی و کاسه و قوطی باعث تقویت عضلات بازو شده و مهارت های ظریف یا درشت در اندازه گیری با قاشق ،اندازه گیری مایعات و جامدات ،شکستن تخم مرغ ،خرد کردن سبزی و میوه ،تزئینات غذا،وتهیه ی ساندویچ به کار گرفته میشود.

اجتماعی و اخلاقی :کودکان در یک گروه به صورت مشارکتی کار می کنند ودر ظروف آشپزی ،تجهیزات و مواد غذایی شریک می،شوند و نوبت میگیرند وبه دنبال آن شناختشان از الگوهای مختلف تغذیه و اختلافات فرهنگی توسعه می یابد و نیاز به تفاهم را می آموزند.هم چنین قواعد ایمنی باید رعایت شده و آموزش داده شود.

حسی :کودکان با به دست آوردن توانایی در تهیه ی غذا برای خود به استقلال میرسند کودک هفت ساله میتواند با نظارت یک فرد بزرگسال از دستورالعملها پیروی کند و کار گروهی انجام دهد.آشپزی باعث گسترش احساس غرور و اعتماد به نفس میشود.با وجودی که همه ی کودکان دوست ندارند آنچه را پخته اند بخورند ولی به هر حال این فعالیت محصول نهایی با ارزشی دارد .آشپزی خاطره ای لذت بخش از خانه است.استرس و فشار روحی هنگام مخلوط کردن،ورز دادن ،و کوبیدن غذا کاهش می یابد. آشپزی سرشار از تجارب حسی چون چشایی ،بویایی ،لامسه ،شنوایی،وبینایی است.

هوشی :با کمک به برنامه ریزی فعالیت کودکان مهارت های خرید مثل تهیه ی لیست ،انتخاب مواد لازم و محاسبه ی پول را کسب میکنند گوش فرا دادن و پیروی از راهنمایی ها به تمرکز کمک میکند .

آشپزی یاد گیری طیفی از مفاهیم ریاضی و علمی مثل وزن کردن،اندازه گیری ،شناخت اعداد،حجم ،انبساط و انقباض ،اضافه و کم کردن ،توالی ،تراکم،سفتی مواد و درجه حرارت را تقویت میکند.آشپزی باعث بهبود درک کودکان از اصول تغذیه ،ایمنی خانه و بهداشت میشود .دستور العملها و برچسب ها با خواندن و نوشتن ارتباط دارند.

و اگر برچسب مواد غذایی به زبان دیگری باشد باعث درک زبان های مختلف میشود دانش غذایی از بسیاری از فرهنگ هاکسب میشود و کودکان شش سال شروع به پیروی از دستور العمل غذایی موجود در کتاب ها میکنند و به این گونه نکات اساسی تغذیه و الگوهای غذایی خوردن شروع میشود.

گفتار و زبان: کودکان مجبور به گوش دادن دقیق هستند تا گنجینه ی لغات خود را گسترش دهند مثل حل کردن ،منجمد کردن مایع و جامد ،آن ها همچنین اصطلاحات صحیح ریاضی و علمی را فرا میگیرند نیازهایشان را بیان میکنند سوال میپرسند و با بزرگترها مشورت میکنند.

هنری و زیبا شناختی:کودکان از تغییرات جادویی مشهودی که به دنبال ترکیب مواد غذایی ودرجه حرارت روی میدهد لذت می برند آن ها از نمایشگاه های جذاب مواد غذایی و ارتباط بین غذاها و جشن های فرهنگی و مذهبی درس میگیرند.

 

انتخاب شده از کتاب بازی چرا، چگونه، کجا

تالیف اعضاء هیات علمی دانشکده توانبخشی علوم پزشکی شهید بهشتی