كاردرماني مدرسه

نكاتي براي معلمين يا درمانگراني كه در مدارس ارائه خدمات مي دهند:

اين قسمت : استرس كلاس درس

برخي كلاس هاي درس بخصوص محيط هايي با انتظارات غيرواقعي از دانش آموز يا محيط هايي كه داراي محرك هاي زياد هستند، مي توانند برانگيزاننده ي استرس باشند.

براي إيجاد محيطي كم استرس و آرام پيشنهاد هاي زير مي توانند مؤثر باشند:

١- كاهش محرك هاي ديداري

بعنوان مثال كلاس هاي درسي داراي تزيينات زياد يا ساير محركات ديداري زياد مي توانند حواس پرت كننده باشند و پژوهش ها نشان داده اند كه در صورت حذف آن ها يادگيري بهتري صورت مي گيرد.

٢- ميزان سر و صداي محيط كلاس نكته مهم ديگري است كه بايد به آن توجه شود.

جالب است كه بدانيد بعنوان يك سرنخ ديداري شايد نياز باشد كه ميزان صداي قابل قبول را بطور مصور با يك ابزار آموزشي ساده به آنها آموزش داد- بعنوان مثال مي توان ابزاري براي اندازه گيري صدا تهيه كرده و در معرض ديد دانش آموز قرار داد كه ميزان صداي مورد انتظار و هم ساير صدا ها را بصورت ديداري نشان دهد به اين صورت كه صفر ( بدون صدا)، ١ (همهمه)، ٢ (صداي داخل كلاس ) و ٣ (صداي بيرون) را مانند آنچه در تصوير زير مي بينيد به نمايش بگذارد.

٣- مي توان قبل از امتحان از روش هاي آرام سازي ساده اي مثل پخش چند دقيقه موزيك آرام كمك گرفت.

٤- محيط هاي كلاسي كه دانش آموز از قبل مي داند چه چيزي در آن جلسه از او انتظار مي رود كاهنده ي استرس هستند.

٥- انتظارات واقعي داشته باشيد.

بعنوان مثال بعنوان معلم يا درمانگر بايد به اين نكته توجه كنيد كه دانش آموز براي زمان مشخصي مي تواند يكجا بند شود! و يك تحرك كوتاه يا فعاليت بدني براي وسط تايم درسي براي كاهش استرس و يادگيري بهتر مي تواند كمك كننده باشد.

 

📚 منبع:

The Busy Therapist Bundle

ترجمه و خلاصه مطلب :

كاردرمانگر معصومه مرجاني

دانشجوي دكتري روان شناسي و آموزش كودكان استثنايي

✅ عضو تيم كاردرماني مركز توانمندسازي كودك بيرجند