هم-تنظیمی و خود-تنظیمی

هم تنظیمی (تنظیم متقابل) چیست و چه تفاوتی با خود تنظیمی دارد؟

 

هم تنظیمی
درواقع یافتن تعریف محکمی برای هم تنظیمی مشکل است. یک تعریف این است “بروز پیوسته یک عمل که همواره تحت تاثیر عمل های بطور پیوسته متغییر جفت خود می باشد.” مورد فوق می تواند هم تنظیمی با یک والد یا عضو خانواده باشد. یا می تواند با فرد مورد اعتماد یا فرد مورد علاقه دیگر در یک اتاق باشد. ولیکن بعنوان درمانگر کودک ممکن است از شما درخواست شود که نقش هم تنظیم کننده را ایفا کنید. گاهی نیز شاهد آن خواهید بود که هم تنظیمی با یک حیوان اهلی خانگی البته بگونه ای ناموفق اجرا شده است. آنچه که از این مطلب برمیاید اینست که پیوستگی مهم است و تنظیم توسط یک فرد متقابل تحت تاثیر قرار می گیرد، نه خود شخص مورد بحث. ” تعریف دیگر اینکه بدین صورت است که هم تنظیمی استفاده از خود تنظیمی یک فرد برای فرد دیگر است.” به عبارت دیگر کودک در اتاق درمان که با شما تقابل دارد یا از جفت هم تنظیم کننده از خود تنظیمی شما یا عموما از نحوه ای که تنظیمات شما انجام می گیرد استفاده می کند. این تعریف دقیق تر و عامیانه تر بیان شده است.

خود تنظیمی
مفهوم خود تنظیمی اما رایج تر است و بهتر مورد استفهام است. تعاریف متعددی درباره خود تنظیمی وجود دارد. محبوب ترین آن توسط کوک و کوک در اثرشان در ۲۰۰۹ عبارت است از :”خود تنظیمی توانایی نظارت و کنترل رفتار، احساسات و رفتار خود و تغییر آنها متناسب با موقعیت ها می باشد.” این توانایی شامل مهار پاسخ اولیه، مقاومت در برابر تاثیرپذیری توسط محرک نامربوط و ادامه به انجام اعمال مورد نظر حتی وقتی لذت آور نیستند می باشد. ما خود را با محیط یا امور وفق می دهیم. این یکی از مفاهیم کلیدی مهم در خود تنظیمی است. موارد مشاهده شده دیگر خودداری، تفکیک و پشتکار در امری می باشد که نویسندگان دیگر نیز به آن اشاره داشته اند.

عوامل موثر بر این تنظیمات – چه عواملی سبب تنظیمات نامناسب می شوند؟ فهرست این عوامل طولانی و پیچیده است.

– ژنتیک
– محیط
– تکامل عصبی
– تجربیات نامطلوب در کودکی
– مواجهات جنینی در شکم مادر
– تولد زودرس
– علائم آلرژی/حضم/ فیزیکی
-عدم بلوغ سیستم ها

 

**انتخاب شده از کورس های آموزشی مورد تایید انجمن امریکایی کاردرمانی