واحدهاي درسي كاردرماني

📌 ضمن سپاس از همكار خوب مون سركار خانم باقري كه زحمت تهيه اين ليست را كشيدند، واحدهاي درسي رشته كاردرماني از گروه علوم توانبخشي را براي اطلاع دانش آموزان علاقمند به ادامه تحصيل از رشته تحصيلي دبيرستاني علوم تجربي به شرح ذيل اعلام مي داريم:

 • مبانی کاردرمانی و توانبخشی
 • تئوری فعالیت
 • فعالیت هدفمند ۱
 • فعالیت هدفمند ٢
 • فعالیت هدفمند ٣
 • فعالیت هدفمند ۴
 • زبان تخصصی
 • مقدمه ای بر روش تحقیق
 • سمینار
 • کامپیوتر
 • آناتومی اندام ها
 • آناتومی سر و گردن و تنه
 • آناتومی سیستم اعصاب
 • فیزیولوژی عمومی
 • فیزیولوژی سیستم اعصاب
 • آناتومی سطحی
 • روانشناسی رشد
 • روانشناسی مرضی
 • مقدمه ای بر روانپزشکی
 • مقدمه ای بر روانپزشکی کودک
 • مقدمه ای بر ارتوپدی
 • نورولوژی
 • بیماری های داخلی
 • آشنایی با مبانی آزمایشات پاراکلینیک
 • کینزیولوژی۱
 • کینزیولوژی٢
 • کینزیولوژی٣
 • رشد کودک
 • گروه و روابط بین فردی
 • بازی درمانی و تفریح در کاردرمانی
 • جامعه شناسی در کاردرمانی
 • مشاوره در کاردرمانی
 • فعالیت های روزمره زندگی
 • ارزشیابی و اندازه گیری عضلانی
 • توانبخشی حرفه ای و ارگونومی
 • وسایل کمکی و اعضای مصنوعی
 • تکنیک های حرکت درمانی
 • ساخت انواع اسپیلنت
 • مدیریت در کاردرمانی
 • کاردرمانی در عقب ماندگی ذهنی
 • کاردرمانی در روانپزشکی کودک
 • کاردرمانی در بیماری های کودکان
 • کاردرمانی در بیماری های جسمانی۱
 • کاردرمانی در بیماری های جسمانی٢
 • کاردرمانی در بیماری های جسمانی٣
 • کاردرمانی در بیماری های جسمانی۴
 • مشاهدات بالینی۱
 • مشاهدات بالینی٢
 • کارآموزی در عرصه روان۱
 • کارآموزی در عرصه روان٢
 • کارآموزی بیمارستانی جسمانی۱
 • کارآموزی بیماری جسمانی٢
 • کارآموزی بیمارستانی جسمانی٣
 • کارآموزی در عرصه مستقل

 

📍 كاردرمانگر آشنا به حوزه اختلالات جسمي، ذهني و رواني

 

✅ زینب باقری

دانشجوی ترم ٧ کاردرمانی

علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

@empoweringkidclinic