يك ماهگي

يك ماهگي

در زمان تولد نوزاد كنترل محدودي روي بدنش دارد چراكه رفلكس ( واكنش هاي عضلاني غيرارادي در برابر محرك هاي خاص ) هايي كه دارد بر حركاتش غلبه مي كند.

در زمان استراحت بيشتر أوقات اندام هاي فوقاني با يك سفتي خاصي بصورت خم و جمع شده نسبت به بدن قرار مي گيرد بازوها خم، انگشتان مشت شده، زانوها و لگن خم و جمع، ستون فقرات كمي به داخل انحناء دارد شبيه وضعيتي كه كودك شما در رحم داشته است.

متوجه مي شويد كه كودك شما در زمان هاي بيداري دست ها و پاهايش را بطور تصادفي حركت مي دهد اما نهايتا دستانش( اندام هاي فوقاني) بصورت جمع و خم شده و نزديك به بدنش قرار مي گيرد. در اين مقطع زماني انتظار كنترل سر و تنه ي زياد را نداشته باشيد بلكه به اين توجه كنيد كه وقتي كودك تان را در وضعيت نشسته قرار مي دهيد يا سرش را روي شانه هايتان مي گذاريد، او سرش را بالا مي آورد اما نمي تواند براي مدت طولاني اين وضعيت سر را حفظ كند.

از همان روزهاي اول، به كودك تان زمان هايي براي فرصت تجربه كردن براي قرار گرفتن روي شكم فراهم كنيد. اين كار باعث مي شود كودك شما اين وضعيت را بعدا بهتر تحمل كند؛ قرار گرفتن روي شكم (حتما با نظارت يك بزرگسال ) موجب قوي تَر شدن عضلات گردن و قسمت بالآي بدن و تنه هم مي شود.

در طَي ماه اول نوزاد شما كاملا به شما بعنوان مراقب وابسته است پس هرچقدر كه ممكن است او را بغل كرده و در آغوش بگيريد!

 

مثالي از يك رفلكس كودكي :

– رفلكس گرسپ

وقتي يك شي كوچك يا انگشت دست مراقب در كف دست نوزاد قرار داده شود واكنش اين خواهد بود كه انگشتان نوزاد به سفتي حول آن شئ يا انگشت قرار مي گيرد.
زمان شروع اين رفلكس از تولد خواهد بود و بين ٢تا٤ ماهگي كم مي شود.
و مي بايست بين ٥ تا ٦ ماهگي ازبين برود.

 

📚منبع :

 

ترجمه:

كاردرمانگر فائزه يوسف زاده

✅ عضو تيم كاردرماني مركز توانمندسازي كودك بيرجند