پتوي سنگين وزن كاردرماني !

احتمالا اين توصيه را از مادربرزگ هاي تان شنيده بوديد كه براي تسهيل و كمك به خواباندن كودك هنگامي كه او را روي پاي تان تكان مي دهيد يك پتو هم رويش بيندازيد !

جالب است بدانيد كه دليل علمي اين توصيه از ديد يك كاردرمانگر مي تواند اين باشد كه بعنوان مثال براي كودكان مضطرب يا آن كودكاني كه براي آرام سازي خودشان به شرايط ديگري نياز دارند از طريق اين پتوهاي در اصطلاح سنگين، فشار عمقي و آرام كننده اي دريافت خواهند كرد كه احساسي مثل درآغوش كشيده شدن را القا مي كند.

 

چيزي كه ما در سال هاي اخير در مورد نقش پتوهاي سنگين وزن كاردرماني مي دانيم مفهوم جديدي نيست مربوط است به همان نقش سيستم عمقي در آگاه سازي وضعيت بدن، حركت و تعادل و همينطور در كنار آن حس لامسه و لمس و فشار عمقي كه در قالب اين پتوها عرضه شده اند.

تحقيقات نشان داده اند كه درآغوش گرفته شدن با اعمال تغييرات فيزيولوژيك در بدن سبب آزاد شدن هورمون هايي مانند اكسيتوسين يا دوپامين از بخش هاي از مغز يعني سيستم ليمبيك كه با عواطف و احساسات در ارتباط هستند مي شود كه موجب كاهش اضطراب، احساس راحتي و كاهش استرس خواهد شد.

 

كودكان از اين مدل پتو ها در موقعيت هاي مختلف مي توانند استفاده كنند مثل پتويي كه در طول روز براي قرار گرفتن روي پاها در كلاس درس طراحي شده باشد يا پتوي بلندي كه براي استفاده در طول شب و آرامش در خوابيدن هاي شبانه به كودك كمك كند.

 

با تمام اين تفاسير بايد متذكر شويم كه پتوي سنگين وزن ممكن است مانند ديگر ابزارهاي درماني براي همه كارايي نداشته باشد يا در بعضي مراجعين واكنش هاي اجتنابي ديده شود، پس با مشورت يك كاردرمانگر بهتر است اين موضوع را از جنبه هاي مختلف مورد بررسي قرار دهيد و موانع استفاده براي يك كودك را كه ممكن است آسيب زا باشد هم مدنظر قرار دهيد. بنابراين براي افرادي كه بر آن كنترل دارند يعني توانايي گذاشتن يا برداشتن آن را دارند بهتر قابل استفاده خواهد بود.

 

نكته ديگر اينكه وزن پتوها و تايم استفاده از آن براي همه يكسان نخواهد بود و مدل محاسباتي در انتخاب سايز پتوها درنظر گرفته شده است. ضمن اينكه نكات ايمني استفاده از آن بايد رعايت شود.

اين پتوها در كلينيك هاي كاردرماني راهكاري براي كمك به فرآيند مهارت هاي خود-تنظيمي در مراجعين و از جمله مداخلات مبتني بر پردازش حسي در افراد به لحاظ جسمي و ذهني آشفته و براي بهبود دردهاي مزمن، فیبرومیالژی ، اختلالات اضطرابي، اختلال استرس پس از سانحه، اختلال بيش فعالي/نارسايي توجه، فلج مغزي، اتيسم، بيماري آلزايمر و دمانس، اختلال پردازش حسي، افراد تحت شيمي درماني و كودكان با نيازهاي خاص توصيه شده اند.
همچنين براي كودكان با مشكلات خواب، مي توان از پتوي هاي سنگين كاردرماني بعنوان يك راهكار آرام كننده استفاده كرد.

 

نوشته شده توسط:

كاردرمانگر معصومه مرجاني

دانشجوي دكتري روان شناسي و آموزش كودكان استثنايي

عضو تيم كاردرماني دفتر توانمندسازي كودك بيرجند