• بیرجند، میدان آزادی، خیابان آزادی، نبش تقاطع اول
  • 056-32314000

کارشناسان دفتر

کارشناسان دفتر کاردرمانی

متخصصین حرفه ای ما آماده خدمت رسانی به شما در دفتر کاردرمانی هستند.


نام و نام خانوادگی

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/empoweringkid/public_html/wp-content/themes/empoweringkidclinic/template-team.php on line 33

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/empoweringkid/public_html/wp-content/themes/empoweringkidclinic/template-team.php on line 40

کارشناسان دفتر گفتاردرمانی

کارشناسانی مجرب


نام و نام خانوادگی

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/empoweringkid/public_html/wp-content/themes/empoweringkidclinic/template-team.php on line 67

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/empoweringkid/public_html/wp-content/themes/empoweringkidclinic/template-team.php on line 74

توانمندسازی خانواده برای توانمندسازی کودک