اسپایدر کیج تراپی

شروع «اسپایدر کیج تراپی» در کاردرمانی توانمندسازی کودک بیرجند

✅ كاردرماني جسمي و ذهني تخصصي كودك و گفتاردرمانی در كلينيك توانمندسازي كودك بيرجند

🆔 @empoweringkidclinic ☎️ ۰۵۶-۳۲۳۱۴۰۰۰