اولين جلسه سخنراني روان پزشكي كودك

برگزاری اولین جلسه روان پزشکی کودک، با حضور کارشناسان علاقمند به مسائل حوزه کودک و تدریس آقای دکتر جعفرزاده متخصص اعصاب و روان – بيرجند ١٢ مهر ١٣٩٧
🌸🌸
@empoweringkidclinic