توانبخشي ورزشي ١

گزارش مصور از برگزاري اولين كارگاه آموزشی هدفمند والد – كودك ويژه كودكان با نيازهاي خاص و محوريت سندرم داون در هفته ملي كودك …

به گزارش كانال رسمي المپيك ويژه ايران، شروع برنامه های ” ورزشکاران کودک” young athletes در بیرجند كليد خورد

كلينيك توانمندسازی کودک بیرجند با سرپرستی خانم مرجانی اقدام به این فعالیت ها کرده و این مرکز بزودی به نمایندگی المپیک ویژه در خواهد آمد.