كارگاه توانبخشي ورزشي در كاردرماني توانمندسازي كودك

والدين گرامي

احتراما با توجه به استقبال خوب شما عزيزان از دو برنامه ي توانبخشي ورزشي و بازي هاي هدفمند حسي-حركتي و شناختي والد-كودك ويژه كودكان با نيازهاي خاص و تلفيق با كودكان عادي برگزار شده از سوي كلينيك كاردرماني توانمندسازي كودك بيرجند، به اطلاع مي رساند اين برنامه تا پايان سال جاري هر پنج شنبه ساعت ١٠ صبح در محل هيات بسكتبال، سالن تختي يا يك سالن ورزشي ديگر اجرا مي شود.

📌 با توجه به اينكه براي حفظ كيفيت مطلوب حداكثر از ١٠ نَفَر از كودكان ٤ تا ٦ ساله ثبت نام بعمل ميايد، لذا خواهشمنداست:

☎️ به منظور ثبت نام و هماهنگي همه روزه از ساعت ١٦ الي ٢١ با تلفن ٣٢٣١٤٠٠٠ و يا در ساعات ديگر با تلفن همراه ٠٩١٥٠٦١٧٦٨٠ تماس حاصل فرمائيد.

✅ تيم طراحان بازي هاي حسي-حركتي و شناختي:

١- خانم معصومه مرجاني كاردرمانگر و دانشجوي دكتري روان شناسي و آموزش كودكان استثنايي(تيزهوش يا با ناتواني هوشي)

٢- خانم زهرا ملك آبادي زاده كاردرمانگر و دانشجوي دكتري رشد حركتي

٣-خانم فائزه يوسف زاده كاردرمانگر

٤- خانم آسيه دباغ زاده كاردرمانگر (داراي گواهي بازي درماني جامع)

٥-آقاي عادل فنودي كاردرمانگر و دانشجوي كارشناسي ارشد يادگيري حركتي

 

✅ اجراي بازي هاي حسي-حركتي و شناختي:

خانم راضيه ثاراللهي دانشجوي كارشناسي ارشد تربيت بدني

@empoweringkidclinic