پيام مدير دفتر توانمندسازي كودك بيرجند

با سلام

به منظور آشنايي خوانندگان محترم وبسايت با خدمات كاردرماني ( ارگوتراپي ) و گفتاردرماني بر آن شديم با بهره مندي از تيم توان بخشي دفتر توانمندسازي كودك به مروراطلاعات كاربردي دراختيار شما عزيزان قرار دهيم.

و به معرفي أهداف كاربردي و برنامه هاي مربوط به مواد آموزشي و أسباب بازي هاي درماني در رده هاي سني مختلف براي كودك بپردازيم.

همانطور كه پيشتر در تعريف كاردرماني متذكر شديم زيبايي اين رشته و حوزه درماني در آن است كه مي بايست از قابليت موجود در “فعاليت هاي روزمره ي زندگي” و بازي براي تقويت عضلاني، بهبود حوزه هاي شناختي يا درمان كودكان كمك بگيرد و درمان را لذت بخش كند.

اميد آنكه در راستاي آگاه سازي خانواده هاي گرامي توانمندسازي همه كودكان عادي يا با نيازهاي خاص اتفاق بيفتد.

با سپاس
مدير وبسايت

معصومه مرجاني

كارشناس كاردرماني
دانشكده توان بخشي شهيد بهشتي تهران
دانشجوي دكتري روان شناسي و اموزش كودكان استثنايي(تيزهوش و با نيازهاي خاص)
واحد علوم و تحقيقات تهران
كارشناس بهزيستي بيرجند

معصومه مرجاني

كارشناس كاردرماني
دانشكده توان بخشي شهيد بهشتي تهران
دانشجوي دكتري روان شناسي و اموزش كودكان استثنايي (تيزهوش و با نيازهاي خاص)
واحد علوم و تحقيقات تهران
كارشناس بهزيستي بيرجند