پتوي كاردرماني

📌پتوي كاردرماني !

✅ اولين محصول دفتر توانمندسازي كودك بيرجند ( كاردرماني و گفتاردرماني)

پتوي كاردرماني پتويي از جنس و بافت هاي مختلفي مثل پارچه، پشم شيشه يا قلاب بافي شده مي تواند باشد كه اندازه ي آن طوري انتخاب مي شود كه روي پا قرار گيرد و فرد بتواند براحتي آن را حمل كند و درصورت نياز از ان در هر محيطي مثلا در نشست هاي خانوادگي يا بعنوان فعاليت در منزل يا مراكز كاردرماني استفاده كند. يك كاردرمانگر به فراخر مشكلات كودك يا فرد بزرگسال كه به او إرجاع داده مي شود، مي تواند براي نصب و دوختن وسائل مربوط به انجام فعاليت روي آن برنامه ريزي كند و اين پتو را منحصرا براي همان مراجع طراحي كند بعنوان مثال مي توان روي اين پتو محرك هاي لمسي مثل دكمه، ولكرو، زيپ، مهره و تكه پارچه هايي از جنس هاي متفاوت ثابت دوخت يا اشياء را اويزان كرد.

اين پتو براي گروه هايي از اختلالات مانند بيماري آلزايمر، اتيسم و كمبود توجه كاربرد دارد و جداي از اختلالات و بطور كلي براي بهبود عملكرد دست و مهارت هاي حركتي ظريف نيز توصيه مي شود و در كل دست ها را مشغول انجام فعاليت مي كند و همانطور كه اشاره شد اين پتو محرك هاي حسي متفاوتي براي فرد فراهم مي كند و دامنه ي توجه فرد را با درگير كردن او در يك فعاليت لذتبخش افزايش مي دهد.

اين پتوها را مي توان به يك كتاب بزرگ تشبيه كرد كه اطلاعات خوبي براي كودك يا يك بزرگسال به لحاظ حسي-حركتي، ادراكي-حركتي، هماهنگي حركتي يا بهبود مهارت هاي شناختي فراهم مي كند.
حتي با كمي خلاقيت و دانش مربوط به علم كاردرماني بجز موارد مذكور مي توان براي جذاب تَر شدن آن از اشيايي كه محرك شنيداري و توليد صدا با خود بهمراه دارند نيز استفاده كرد يا مثلا براي يك فرد با بيماري آلزايمر و مشكلات مربوط به حافظه ي وي يك البوم كوچك خانوادگي روي پتو در نظر گرفت !

تهيه و تنظيم:

كاردرمانگر معصومه مرجاني

دانشجوي دكتري روان شناسي و اموزش كودكان استثنايي

✅عضو تيم كاردرماني مركز توانمندسازي كودك بيرجند